WAL-KATHA LOKAYA: palaweni shot - පලවෙනි ෂොට් ඒෙක

Special Note

Special Note

palaweni shot - පලවෙනි ෂොට් ඒෙක